Polityka prywatności

 

Polityka ochrony prywatności użytkownika serwisu Targowisko-24.pl

Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Państwu informacji na temat, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

 1. Pojęcia:

Usługi oznaczają każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, wszystkie powiązane strony internetowe.

Serwis oznacza strony internetowe, aplikacje i strony mobilne lub inne treści online, za pośrednictwem których oferujemy nasze Usługi.

Administratorem Twoich danych w zakresie świadczenia usług jest Agro-Power, Nowy Dwor 17, 89-620 Chojnice, NIP PL 5551896549.

 1. Rejestracja i inne informacje:
 1. Podczas Twojej rejestracji w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:
 1. jeśli rejestrujesz się: gromadzimy imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (ID, informacje na temat Twojej płci, identyfikatora email numeru telefonu;
 2. jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem Twojego adresu email: adres email.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach konta targowisko-24.pl.

 1. W trakcie korzystania z naszych Usług, możesz również dobrowolnie podać następujące dodatkowe dane osobowe:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. numer telefonu komórkowego;
 4. dane Twojej karty kredytowej w przypadku, gdy jesteś zainteresowany zakupem naszych płatnych usług.
 5. dane wskazane w Twoim CV oraz dane związane z Twoim doświadczeniem zawodowym, które umieszczasz w ramach konta lub które przesyłasz odpowiadając na ogłoszenia zamieszczone w kategorii „Praca”.

W uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu polegających na działaniu na niekorzyść innych Użytkowników Serwisu możemy poprosić Cię o przekazanie nam dodatkowych informacji związanych z transakcją (np. kopia dowodu nadania przesyłki). W takich przypadkach podstawą do przetwarzania przez nas tej kategorii danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zwalczaniu naruszeń Regulaminu i zapewnieniu Użytkownikom możliwości korzystania z bezpiecznego i przyjaznego Serwisu.

 1. W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami.
 1.  Korzystając z naszych Usług zbieramy dane:
 1. Dane o urządzeniu dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory.
 2. Informacje o lokalizacji w zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia, jeśli wystawiasz w naszym Serwisie do sprzedaży określony przedmiot, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji.
 3. Dane dotyczące logowania, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia.
 4. Dane o aktywności w Serwisie zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie.
 5. Cookies wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu przez nas cookies, zapoznaj się z naszą 
 6. Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł
 1. Niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane od dostawców usług analitycznych, jak np. Google.
 2. Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji, jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmioty budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 3. Innych użytkowników Serwisu, w zakresie w jakim prowadzą oni z nami korespondencję dotyczącą naszych Usług lub transakcji, które z nimi prowadziłeś (np. dane potwierdzenia wysyłki, informacje o niezgodności towaru z ogłoszeniem, informacje dotyczące potencjalnych oszustw).
 1.  Cel przetwarzania danych:
 1. W celu zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu
 2. W celu poprawienia wygody korzystania z Serwisu oraz rozwoju nowych funkcjonalności Serwisu
 3. celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu
 1. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów

W celu ułatwienia procesu odpowiadania na ogłoszenia pracy zamieszczone w kategorii „Praca” udostępniliśmy naszym Użytkownikom możliwość dodawania, przechowywania i wykorzystania ich CV w naszym Serwisie.

 1. Odpowiedź na konkretne ogłoszenie o pracę łączy się z udostępnieniem przez nas Twoich danych osobowych dla Użytkownika będącego ogłoszeniodawcą.
 2. Celem zapewnienia Użytkownikom usługi o jak najwyższej jakości serwisu targowisko-24.pl wdrożyliśmy odpowiednie środki mające na celu ochronę interesów.
 1. regularne audyty i przeglądy sposobu działania systemu rekomendacji zapobiegające dyskryminacji Użytkowników lub nieprawidłowym wynikom działania algorytmu;
 2. udostępnienie Użytkownikom funkcjonalności pozwalających na zapoznanie się z większą liczbą rekomendacji,
 3. w przypadku, gdy podejrzewasz, że system rekomendacji nie działa w sposób prawidłowy - zapewnienie prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony targowisko-24.pl do wyrażenia swojego stanowiska i zakwestionowania trafności działania systemu rekomendacji. W uzasadnionych przypadkach podejmiemy odpowiednie kroki w celu przywrócenia poprawnego działania systemu rekomendacji.

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości e-mail lub naszego Serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

 1.  Praw Użytkownika
 1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 2. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych.
 4. Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.
 5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich).
 6. Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.
 7. W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 1. Komunikacja i Marketing

Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub za pomocą powiadomień związanych z naszymi Usługami/Serwisem. Komunikacja będzie mieć na celu potwierdzenie Twojej rejestracji, informowanie Cię w sytuacji, gdy Twoje ogłoszenie stanie się aktywne/wygaśnie oraz w przypadku innych wiadomości transakcyjnych związanych z naszymi Usługami. Ze względu na to, że wysyłanie Ci tego rodzaju komunikatów jest z naszej perspektywy konieczne, możesz nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

 1. Udostępnienie danych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 1. Spółki powiązane: Możemy udostępniać dane innym spółkom, które pomagają nam świadczyć usługi związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.
 2. Podmioty trzecie świadczące usługi: Korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami, np. przechowywanie danych. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim.
 3. Dostawcy usług marketingowych i analitycznych: W celu ulepszania naszych Usług, dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych.
 4. Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim.
 5. Informacje dostępne publicznie: Jeśli korzystasz z naszych Usług i decydujesz się wystawić określony przedmiot na sprzedaż, możesz podjąć decyzję o ujawnieniu pewnych danych osobowych dla pozostałych użytkowników Serwisu. 
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza obszar „EOG”.

 1. Okres przechowywania danych
 1. Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.
 2. Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych.
 3. Nasz Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz opuszczając nasz Serwis.
 1. Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw, sprawdź swoje ustawienia konta w „Twoje Konto” albo skontaktuj się z naszym Działem lub za pośrednictwem sekcji Pomoc w naszym Serwisie. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz:

 • wysłać list na nasz adres:

 Agro-Power, Nowy Dwor 17, 89-620 Chojnice

 1. Organy Nadzorcze

W sprawach lokalnych związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa